Jaarverslag 2015

2015 was een jubeljaar, en dat hebben we geweten! 70 jaar is het vieren waard!
Het feestjaar begon eigenlijk al tijdens ons Ceciliafeest op 21 november 2014 en eindigde uitbundig met de jubileumdag op 21 november 2015. Hoogtepunten ertussen waren onze koorreis naar de Elzas en ons bijzonder en origineel jubileumconcert.
Dank aan het ‘petit comité’ dat zorgde voor een originele inkleding van het geheel en dat, dankzij de hulp van Koen Ilsen, het koor een uiterst ‘beweeglijk’ en uniek concert deed zingen. Een vernieuwde website, de dames en heren in een nieuwe look, dat alles verhoogde de aantrekkelijkheid van het Khack.

Activiteiten in 2015

 • Woensdag 7 januari na de pauze Nieuwjaarsreceptie
 • Woensdag 28 januari om 20 u Algemene Vergadering in De Zonnestraal
 • Zaterdag 28 februari Spaghettifestijn in De Borggraaf. Voor de 1ste keer in twee shiften.
 • Zondag 15 maart om 10 u Radiomis in de Sint-Catharinakerk te Hasselt.
 • Zondag 26 april om 11 u mis in de Minderbroederskerk in Hasselt, ter voorbereiding van de mis in Straatsburg.
 • Vrijdag, zaterdag en zondag 1, 2, 3 mei Koorreis naar de Elzas met op zondag om 10 u mis in de kathedraal van Straatsburg.
 • Zondag 24 mei om 10 u mis in De Zonnestraal
 • Woensdag 24 juni om 19 u barbecue in De Borggraaf
 • Zondag 12 juli om 11 u Aperitiefconcert  Muscadet in Het Stadsmus te Hasselt
 • Jaarlijkse vakantie van 13 juli tot 18 augustus. Eerstvolgende repetitie op 19 augustus.
 • Zondag 6 september Cocktail Cultuur in het Cultureel Centrum te Hasselt. Open repetitie om 14:30 u in de expositiehal.
 • Extra repetitiedagen op zaterdagen 19 en 26 september in De Hazelaar
 • Zaterdag 3 oktober om 20 u Jubileumconcert in het Auditorium van de Muziekacademie te Hasselt, gevolgd door een receptie.
 • Zaterdag 17 oktober om 12 u Jenevermis in de O.-L.-Vrouwbasiliek te Hasselt.
 • Zaterdag 21 november
  • om 15 u Ontvangst op het Stadhuis te Hasselt,
  • om 18:30 u dankviering in de Minderbroederskerk
  • om 20 u Ceciliafeest in Het Krekelhof

Ledenbeweging
In het begin van 2015 bestond ons koor uit 34 leden,  begin 2016 zijn er dat 38. Dat wil zeggen: 14 sopranen (vorig jaar 12), 10 alten (status quo), 6 tenoren (status quo) en 8 bassen (vorig jaar 6).

In april 2015 nam Maria Lambrechts afscheid van ons.  Enkele sterke figuren kwamen onze rangen versterken. We heten dan ook hier onze nieuwe leden hartelijk welkom: de sopranen Lea Decock, Liliane Rouffart en Claudette Pattijn, de bassen Paul Schampaert en Frans Spanoghe.
Tijdens de ontvangst in het Stadhuis ter gelegenheid van ons 70-jarig bestaan op zaterdag 21 november kregen de volgende koorleden een medaille van de Vlaamse Gemeenschap: Isabella Bikkembergs, Claire Sacré, Rik Bloemen, Erik Vanmaele, Marleen Severi, Liliane Hilven, An Diepvens en Odette Thijs. De volgende koorleden kregen daarenboven de stadsmedaille: An Diepvens, Liliane Hilven, Marleen Severi, Claire Sacré en Odette Thijs. Erik Vanmaele kreeg in het verleden reeds deze stadsmedaille
Tijdens het Ceciliafeest op 21 november werden de volgende koorleden voor hun trouwe dienst geëerd: Rita Vandenryt en Annie Ceunen (20 jaar lid), Ann Diepvens, Rik Bloemen en Jos Nuyts (25 jaar lid) en Erik Vanmaele (45 jaar lid).
We denken wel dat deze mensen een hartelijk applaus verdienen.

De Raad van Bestuur
Tijdens de Algemene Vergadering van 28 januari 2015 werden de volgende leden van de Raad van Bestuur voor twee jaar verkozen: Erik Vanmaele (secretaris), Annie Ceunen (ondervoorzitter en bibliothecaris), Jos Nuyts en Maria Schraepen (bestuurslid).  Zij blijven dus nog een jaar in hun functie.
Straks moet gekozen worden voor de functies van voorzitter, penningmeester en leden van de raad van bestuur. Liliane Hilven, Rik Bloemen, Claire Sacré, Marleen Severi, Odette Thijs, Yvette Moermans, Annie Put, Josiane Scheepers, en Jean-Pierre Haubrechts zijn uittredend. Annie Put en Josiane Scheepers  dienden hun ontslag in. Ook Maria Schraepen, die pas vorig jaar tot de Raad van Bestuur toetrad.
In 2015 kwam de Raad van Bestuur zevenmaal samen, Liliane deelde tijdens de daaropvolgende repetitie de besluiten van elke vergadering mee.
En we danken tenslotte nogmaals de werkgroep, die vanaf februari voor elke bestuursvergadering om 19 u ijverig vergaderde. Hun bevindingen hebben het bestuur geholpen om er een geslaagd jubileumjaar van te maken. En natuurlijk gaat onze dank naar alle koorleden die het echt waar gemaakt hebben.