Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016                              

2016, een jaar na ons geweldig jubeljaar, 70 jaar Hack, was even boeiend, met vele muzikale activiteiten. Vooral werden we aangenaam verrast door de aangrijpende musicalnummers die ons naar een grandioze Café Chantant leidden, waarop we terecht fier mogen  zijn. Zelden kregen we zo een staande ovatie van ons publiek. Met dank aan Isabella, die ons via moeilijke partituren en teksten tot het gewenste resultaat bracht.
Hoogtepunten waren ook ons aperitiefconcert, de Artiestenmis, onze koorreis naar Lier en ons concert “Hasselt beKOORlijk”.
Samenhorigheid, muzikaal genot en kwaliteitszang, dat is wat we nastreven!

Activiteiten in 2016

 • Woensdag 6 januari om 21 u, dus na de pauze, Nieuwjaarsreceptie
 • Woensdag 27 januari om 20 u Algemene Vergadering in De Zonnestraal
 • Zaterdag 27 februari Spaghettifestijn in De Borggraaf.
 • Zondag 28 februari om 10 u Radiomis in de Sint-Catharinakerk te Hasselt.
 • Zondag 26 juni om 11 u Artiestenmis in de Sint-Quintinuskathedraal in Hasselt
 • Woensdag 29 juni om 19 u barbecue in De Hazelaar
 • Zondag 10 juli om 11 u Aperitiefconcert Muscadet in Het Stadsmus te Hasselt
 • Donderdag 21 juli om 11 u Te Deum in de kathedraal te Hasselt
 • Jaarlijkse vakantie van 13 juli tot 17 augustus. Eerstvolgende repetitie op 24 augustus.
 • Zondag 3 september Cocktail Cultuur van 16u tot 20 u in het Cultureel Centrum te Hasselt. Nieuwe formule: een gelegenheid voor Hasseltse culturele verenigingen om mekaar te ontmoeten.
 • Zondag 25 september kooruitstap naar Lier. We zongen er om 11 u de mis in de Heilig Kruiskerk.
 • Zaterdag 29 oktober om 20 u Café Chantant “Musical with love! “ in het Ontmoetingscentrum Katarina in Hasselt.
 • Dinsdag 15 november om 11 u Te Deum in de kathedraal te Hasselt.
 • Zaterdag 19 november om 19 u Ceciliafeest in het Theatercafé Cultureel Centrum Hasselt
 • Zondag 27 november deelname aan het korenfestival “Hasselt beKOORlijk”. Wij verzorgden een concert om 14:30 u in het Modemuseum.

Ledenbeweging
In het begin van 2016 bestond ons koor uit 38 leden + dirigente, begin 2017 zijn er dat nog steeds 38. Dat wil zeggen: 15 sopranen (vorig jaar 14), 10 alten (status quo), 6 tenoren (status quo) en 7 bassen (vorig jaar 8). Inderdaad, dit jaar kwam sopraan Anne Goossens erbij, bas Valère Jordens verliet ons helaas na 23 –jarig lidmaatschap.
Tijdens het Ceciliafeest op 19 november werden volgende leden voor hun trouwe dienst geëerd: Annie Put was dan 15 jaar onze gedreven alt, Maria Appeltants en Margot Verhoeven zongen 20 jaar de sopraanstem, Jean-Pierre Haubrechts was 25 jaar tenor en Claire Sacré 40 jaar alt. Nogmaals een hartelijk proficiat!

De Raad van Bestuur

Tijdens de Algemene Vergadering van 27 januari 2016 werden de volgende leden van de Raad van Bestuur voor twee jaar verkozen: Erik Vanmaele (secretaris), Annie Ceunen (ondervoorzitter en bibliothecaris), Jos Nuyts. Erik neemt ontslag, Annie en Jos blijven dus nog een jaar in hun functie.
In de loop van deze vergadering wordt het Huishoudelijk Reglement ter goedkeuring voorgelegd, waardoor de verkiezing van de bestuursleden voor 2017 enigszins anders kan verlopen. Enkel Annie Ceunen en Jos Nuyts, vorig jaar verkozen, blijven. Alle andere leden zijn uittredend en hebben zich al dan niet herkiesbaar gesteld, evenals hopelijk andere koorleden.
We moeten volgens dit nieuwe Huishoudreglement minstens 3 bestuurders hebben en maximum 9.
De stemming zal straks geheim en schriftelijk gebeuren. Eens de nieuwe bestuurders bekend zijn, komen die na deze Algemene Vergadering of tijdens de eerste Raad van Bestuur bijeen om de functies binnen de Raad van Bestuur toe te kennen, en eventuele andere functies.

In 2015 kwam de Raad van Bestuur zevenmaal samen, Liliane deelde tijdens de daaropvolgende repetitie de besluiten van elke vergadering mee.  Ook lagen de verslagen ter inzage tijdens een volgende repetitie.

En natuurlijk gaat onze dank naar alle koorleden die door hun regelmatige aanwezigheid en hun inspanningen een schitterend jaar mogelijk maakten, dit alles onder kundige en enthousiaste leiding van ons aller Isabella! Graag een applaus voor ons allen!!