Jaarverslag 2018

2018 was weer een boeiend en druk jaar met talrijke optredens, fijne momenten en vriendschappen.

We mochten twee maal het Te Deum brengen, verzorgden de radiomis en brachten het jaarlijks aperitiefconcert Muscadet.

Hoogtepunten waren het bezoek aan Detmold, de twee concerten Café Chantant. En om het jaar af te sluiten de twee prachtige kerstconcerten “Rejoice”.

Hiervoor volgden we zelfs de extra repetities in Sint Joris Alken, o.l.v. Isabella.

Activiteiten in 2018

 • Woensdag 3 januari: nieuwjaarsreceptie na de pauze
 • Woensdag 24 januari: Algemene Vergadering in Hoge Vijf om 20u
 • Zaterdag 24 februari: Spaghettidag in De Hazelaar
 • Zaterdag 17 en zondag 18 maart: bezoek aan partnerstad Detmold met op zondagnamiddag gezamenlijk concert met koor “Nota Bene”
 • Zondag 29 april: repetitiedag met stemcoaching
 • Woensdag 2 mei: open repetitie in het kader van de “Week van de Amateurkunsten”
 • Woensdag 9 mei: repetitie met stemcoaching
 • Zondag 10 juni: Radiomis in Katharinakerk om 10u
 • Woensdag 20 juni: barbecue in De Hazelaar om 19u
 • Zondag 8 juli: Aperitiefconcert Muscadet in Het Stadsmus Hasselt om 10u
 • Zaterdag 21 juli: Te Deum Sint Quintinuskathedraal Nationale Feestdag 10u
 • Jaarlijkse vakantie van 22 juli t/m 21 augustus
 • Zaterdag 1 september: aanwezig op netwerking Cocktail Cultuur om 16u
 • Vrijdag 14 september: opluisteren uitvaart moeder An Diepvens
 • Zondag 16 september: repetitiedag met stemcoaching
 • Zaterdag 27 (om 20u) en zondag 28 oktober (om 15u):  Café Chantant “Home Sweet Home”
 • Donderdag 11 november: Te Deum Sint Quintinuskathedraal Feest van de Dynastie
 • Zaterdag 17 november: Ceciliafeest in De Ploeg Diepenbeek om 19u
 • Zondag 18 november: aanwezigheid enkele bestuursleden op viering Koor en Stem te Genk
 • Zondag 25 november: Hasselt BeKOORlijk, optreden in aula Virga Jessecollege om 15u
 • Zaterdag 1 december: generale repetitie kerstconcert “Rejoice” in kerk Kiewit om 14u
 • Zondag 9 december: Kerstconcert “Rejoice” in kerk Kiewit om 17u
 • Zondag 16 december: Kerstconcert “Rejoice” in Sint Quintinuskathedraal om 15u
 • Deze concerten waren samen met Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Kuringen, Sint-Joriskoor, Sint-Niklaaskoor, koor Moosa-lit.
 • Woensdag 13 december: opluisteren uitvaart Maria Jacobs
 • Maandag 24 december: opluistering kerstviering in Virga Jesseziekenhuis om 19u
 • In de maanden september, oktober en november namen we ook deel aan de wekelijkse repetities op dinsdagavond in Sint Joris Alken, samen met het Sint Joriskoor.
 • Dit ter voorbereiding op de kerstconcerten “Rejoice”

Activiteiten Hoge Vijf

In het kader van ons engagement met Hoge Vijf namen we deel aan een aantal wandelnamiddagen op maandag in het voorjaar.

Ook verzorgden we kleine optredens in het voorjaar op 29 maart, 11 en 23 mei, 8 en 22 juni.

In het najaar brachten we een klein concert op vrijdag 14 september.

We brachten een groot concert op donderdagen 18 oktober en 20 december.

Ledenbeweging

Begin 2018 bestond ons koor uit 40 leden + dirigente Isabella.

Situatie begin 2019: 37 leden + dirigente.

Dit wil zeggen: 14 sopranen (vorig j. 15), 12 alten (vorig j. 13), 6 tenoren (idem), 5 bassen (vorig j. 6). Verschuiving van Rik en Mattie (bas en tenor).

Afgelopen jaar mochten we volgend nieuwe lid verwelkomen: Joris Pascale (sopraan),

Begin dit jaar (2019) kwam Bernard Voordeckers de bassen versterken.

Paul Schampaert (bas) en Heleen Evers (sopraan) waren enkele maanden lid maar verlieten ons.

Ook Desiré Theysmans (bas),  Marcel Goedermans (bas), Liliane Rouffart (sopraan), Gerard Beckers (bas) en  Claudette Pattijn (sopraan) verlieten ons.

Tijdens het Ceciliafeest op 17 november werden volgende leden gevierd voor hun trouwe dienst: Christiane Esch (sopraan) voor 10 jaar, Thoke Bollen (alt) en Josiane Scheepers (sopraan) voor 15 jaar en Odette Thijs (sopraan) voor 40 jaar.

Dirigente Isabella werd gevierd voor 25 jaar. Zij werd ook gehuldigd door Koor en Stem voor 25 jaar dirigente.

De  Raad van Bestuur

Tijdens de Algemene Vergadering van 25 januari 2017 werd het nieuwe huishoudelijke reglement ingevoerd.

Volgende leden van de Raad van Bestuur werden op 24 januari voor 2 jaar verkozen: Liliane Hilven (voorzitster), Rik Bloemen (erevoorzitter en ledenadministratie), Claire Sacré (penningmeester), Jean-Pierre Houbrechts (afgevaardigde Culturele Raad) en Marleen Severi (secretaresse). Deze vergadering is Annie Ceunen (ondervoorzitster en bibliothecaris) uittredend en herkiesbaar.

De stemming is geheim en volgens het huishoudelijk reglement kan je maximaal 4 x verkozen worden voor 2 jaar.

Maria Schraepen is webmaster.

De Raad van Bestuur kwam in 2018 8 x samen. Liliane deelde de besluiten telkens mee.

Dank aan allen voor de regelmatige aanwezigheid in dit drukke jaar o.l.v. Isabella.

Vooruitzichten voor 2019

 • Zo 10 februari voormiddag stemcoaching met Nadia Loenders in De Hazelaar 10u tot 12u
 • Zo 10 februari concert Hoge Vijf voor bewonersgroep WZC + serviceflats van 14.30u tot 15.30u
 • Zat 23 februari: spaghettidag in De Hazelaar om 12u en 17u
 • Zo 24 maart: repetitiedag met stemcoaching in De Hazelaar van 10u tot 16u
 • Zo 28 april: concert Hoge Vijf voor bewonersgroep WZC + serviceflats van 14.30u tot 15.30u
 • Za 4 mei: deelname aan “Aarschot Volkoren”, gecombineerd met jaarlijkse uitstap
 • Ma 13 mei: lenteconcert Hoge Vijf van 18.15u tot 19.15u
 • Woe 26 juni: jaarlijkse barbecue in De Hazelaar
 • Zo 21 juli: Te Deum Nationale Feestdag 10u
 • Za 7 september: opluisteren huwelijksmis Basiliek O.L.Vrouw om 13u
 • Zo 8 september: repetitiedag met stemcoaching in De Hazelaar van 10u tot 16.30u
 • Za/Zo 5-6 oktober: presentatieconcert World Choir Games
 • Vrijd 15 november: Te Deum Feest van de Dynastie 11u
 • Za 16 november: Ceciliafeest in De Ploeg Diepenbeek
 • Za 14 december: kerstconcert met “Annemarie and the Pilgrim Voices” uit Harderwijk (NL)
 • Zo 29 december: radiomis in kerk Katharina 10u
 •