Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017

 Koninklijk Hasselts A Capellakoor

 2017, het jaar van de Virga Jessefeesten, was een boeiend en druk jaar met talrijke activiteiten in het kader van deze feesten. De hoogtepunten waren de deelname aan de Ommegang, de Magnificatconcerten en de deelname aan het Virga Jessespel “Een deken van troost”. Het lied “Lief Vrouwke”, geschreven door Ludo Hulshagen voor het Virga-Jessepel, werd ons 1000-ste nummer! Daarnaast hadden we ook ons aperitiefconcert, radiomis, kerstconcert “Christmas Lullaby”. Dankzij Isabel kregen we de moeilijkste partituren onder de knie!

We staken we ons in een nieuw ‘kleedje’ met een mooie bedrukte polo en mochten we in februari verhuizen naar onze nieuwe locatie voor de repetities in de Hoge Vijf campus Banneux.

Voor 2018 kijken we alvast uit naar onze koorreis naar Detmold in maart, met als hoogtepunt ons optreden op zondagnamiddag. 

Activiteiten in 2017

  • Woensdag 4 januari: na de pauze nieuwjaarsreceptie
  • Woensdag 25 januari : 20u Algemene Vergadering in de Zonnestraal
  • Zaterdag 18 maart: Spaghettifestijn in De Hazelaar
  • Woensdag 3 mei: 20u open repetitie in het kader van de “Week van de Amateurkunsten”
  • Zondag 21 mei: extra repetitiedag in Hoge Vijf met coaching van Koen Ilsen
  • Zaterdag 10 juni: opname in Studio Crescendo voor Virga-Jessespel
  • Zaterdag 24 juni: 11u opluistering viering Neos (35 jaar) in Sint-Quintinuskathedraal Hasselt
  • Donderdag 6 juli: aanwezigheid op persconferentie Virga Jessespel in Volkstehuis Hasselt
  • Zondag 9 juli: 11u Aperitiefconcert Muscadet in Het Stadsmus Hasselt
  • Jaarlijkse vakantie: geen repetities op 12 en 19 juli
  • Vrijdag 21 juli: 11u Te Deum in Sint-Quintinuskathedraal Hasselt
  • Zondag 6 augustus: 10u Radiomis O.L.Vrouwbasiliek Hasselt
  • Zondagen 6-13-20 augustus en dinsdag 15 augustus: deelname Virga-Jesse ommegang
  • Vrijdagen 11-18 augustus: 20u Magnificat Concert Virga Jesse Sint-Quintinuskathedraal Hasselt
  • Periode Virga-Jessefeesten: 13 opvoeringen Virga-Jessespel “Een deken van troost”, medewerking van een 12-tal leden van het koor o.l.v. Isabel in Volkstehuis Hasselt
  • Zaterdag 26 augustus: 12.30u opluistering huwelijksmis O.L.Vrouwbasiliek Hasselt
  • Woensdag 30 augustus: 19u barbecue in De Hazelaar
  • Zaterdag 2 september: 16u aanwezigheid op netwerking Cocktail Cultuur
  • Woensdag 15 november: 10u Te Deum in kathedraal (Feest van de Dynastie)
  • Zaterdag 18 november: 19u Ceciliafeest in De Ploeg Diepenbeek
  • Vrijdag 8 december: 20u Winterconcert Conservatorium (organisatie Orly) Hasselt
  • Vrijdag 22 december: 11.45u opluistering kerstmaaltijd voor bewoners Hoge Vijf Banneux
  • Vrijdag 22 december: 20u Kerstconcert “Christmas Lullaby” in kathedraal Hasselt, m.m.v. ensemble a

Ledenbeweging 

Begin 2017 bestond ons koor uit 38 leden + dirigente Isabel.
Situatie begin 2018: 40 leden + dirigente.
Dit wil zeggen: 15 sopranen (status quo), 13 alten (vorig jaar 10), 6 tenoren (status quo) en 6 bassen (vorig jaar 7).
Afgelopen jaar mochten we volgende nieuwe leden verwelkomen: An Vanderhoeft, Linda Hermans en Lutgarde Jamers (alten), Mieke Vanderstraeten (sopraan) en Gerard Beckers (bas). Anne Goossens (sopraan), Paul Schampaert en Frans Spanoghe (bassen) verlieten ons.
Tijdens het Ceciliafeest op 18 november werden volgende leden gevierd voor hun trouwe dienst: Rita Geys (sopraan) en Josette Smeers (alt) voor 15 jaar en Greta Jamers (alt) voor 10 jaar.
Van harte proficiat!

De  Raad van Bestuur

 Tijdens de Algemene Vergadering van 25 januari 2017 werd het nieuwe huishoudelijke reglement goedgekeurd. Aansluitend hierop werden volgende leden van de Raad van Bestuur voor 2 jaar verkozen: Annie Ceunen en Jos Nuyts. Erik nam ontslag als secretaris, Marleen nam deze taak over.
Deze vergadering zijn volgende leden uittredend en hebben zich al dan niet herkiesbaar gesteld: Liliane Hilven, Rik Bloemen, Claire Sacré, Odette Thijs, Jean-Pierre Haubrechts en Marleen Severi. Hopelijk hebben zich ook andere leden als kandidaat opgegeven.
Intussen hebben Jos Nuyts en Odette Thijs kenbaar gemaakt dat zij niet meer in het bestuur zullen zetelen.
De stemming gebeurt geheim.
Maria Schraepen is webmaster.

De Raad van Bestuur kwam in 2017 zeven maal samen. Liliane deelde tijdens de volgende repetitie de besluiten van de vergadering mee.

Dank aan ons allen voor de regelmatige aanwezigheid en de extra inspanningen die we leverden in dit drukke Virga-Jessejaar. Zeker onder enthousiaste leiding van Isabella.

Applaus voor onszelf!

Koninklijk Hasselts A Capellakoor