Historiek

Historiek van het 70-jarig Koninklijk Hasselts A Capellakoor, het oudste gemengd koor van Hasselt.

Het Hasselts A Capellakoor ontstond in 1945  als “Caritaskoor” o.l.v. professor Paesmans en Jan Rouwet. Onder impuls van dirigent Jan Rouwet groeide het spoedig uit tot een gemengde groep van 57 zangers die in 1946 een eerste concert verzorgde in Maastricht. Toen ook kreeg het de naam Hasselts A Capellakoor. Het koor groeide, ook door gebrek aan andere koren in de provincie, uit tot een gerenommeerd koor dat spoedig in Hasselt en erbuiten, vooral in Nederlands-Limburg, ook enkele keren in Aken,  prachtige concerten gaf. Enige concurrentie in Limburg was er amper.

Een eerste koorreis, in  1959, bracht het koor, dat toen al uit een honderdtal zangers bestond, naar Luxemburg. Twee jaar later werd het koor geëerd in Cork (Ierland), waar het de Festivalbeker kreeg. Daarna stapelden de concerten in binnen- en buitenland zich op! Lüdenscheid, Freiburg, Salzburg. Het Hasselts A Capellakoor werd er een graag gehoorde gast!  De kwaliteit en reputatie stegen gestaag.

Het Hasselts A Capellakoor werd zelfs door De Muntschouwburg van Brussel voor samenwerking gevraagd: van 1964 tot 1975 werkten we mee met het koor van de Munt en het Ballet van de XXste Eeuw en zongen 87 keer het slotkoor uit de Negende Symfonie van Beethoven. Van 1965 tot 1967 werkten we mee aan 31 opvoeringen van “De Vogels” van Hadjidakis en 28 opvoeringen van Faust (Gounod). Daarbij kwamen de talrijke concertreizen naar Zwitserland, Frankrijk (waar we in Parijs 7 uitvoeringen van Beethovens Negende zongen), Ierland, Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Tsjechoslovakije en Japan (Itami).

Ook was het koor steeds present bij de Zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten te Hasselt: missen, processie, concerten, massaspel.

Een korte malaise kwam er na het overlijden van Jan Rouwet in 1982. Er was een wisseling van dirigenten met ups en downs. Het ledenaantal slonk na elke wisseling … Er werd zelfs gezocht naar verbroedering met andere koren, die sinds de zeventiger jaren talrijker geworden waren in de stad en provincie. Die nieuwe koren werkten bij voorkeur met gevormde stemmen en sloten zo de echte liefhebbers uit. Wij streefden wel de hoogst muzikale kwaliteit na, doch vriendschap, de “caritasgeest” van bij het begin, bleef een belangrijke troef, en is dit nog tot op heden. Wij koppelen nog steeds muzikaliteit aan vriendschap!

Er kwam een sterke kentering bij het aantreden van onze huidige dirigente Isabella Bikkembergs in 1993. Ook deed het bestuur zijn uiterste best waardoor  het ledenaantal en de kwaliteit groeiden! In 1995 t.g.v. het gouden jubileum, verleende het Hof het koor de titel van ‘Koninklijk’. Isabella werkte vooral aan de stemkwaliteit van de zangers (stem-coaching via Koor en Stem, enkelen volgden zelfs een zangopleiding aan het Stedelijk Conservatorium en zijn nu onze “solisten”). Tevens werkte Isabella hard aan ons repertorium, dat veelzijdiger en moderner werd. Ook schuwde ze geen grote werken, zoals het Requiem van Fauré, missen van Haydn, Langlais en Bardos. Sinds twee jaar zingen we met veel bravoure op diverse plaatsen in het land de Missa Brevis van Jacob de Haan.

We organiseren tevens concerten op basis van uitwisseling met andere koren in Hasselt en elders.

Ook ontstond stilaan een vast jaarprogramma met om de twee jaar een kerstconcert, een amusant “Café Chantant” en “Hasselt beKOORlijk’. Jaarlijks nemen we deel aan de aperitiefconcerten Muscadet en aan het cultuurgebeuren “Cocktail Cultuur”. Ook is er elk jaar een kooruitstap met concert, ons St.-Ceciliafeest en het koorweekend. Het werkjaar wordt afgesloten met een gezellige barbecue.

Het Koninklijk Hasselts A Capellekoor bestaat thans uit 39 enthousiaste zangers, onder wie 15 sopranen, 10 alten, 6 tenoren en 8 bassen en zingt nog steeds onder de kundige leiding van Isabella Bikkembergs.