Wie zijn we

In Hasselt, hoofdstad van de smaak, zijn er nogal wat mensen bezig met muziek maken en muziek smaken. Samen zingen in koorverband is voor de leden van het Hasseltse A Capellakoor een geliefkoosde hobby en de muziekvorm, waaraan ze veel vrije tijd besteden in een sfeer van blijde vriendschap.

Sinds de oprichting in 1945 onder de bezielende leiding van wijlen Jan Rouwet kende het koor een rijke geschiedenis met voor vele Hasselaren bijzondere herinneringen: optredens in binnen- en buitenland, de uitvoering van de 9de symphonie van Beethoven samen met het Ballet van M. Béjart, de Zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten, enz..

groepsfoto kerktrappen_1

In 2015 vierde het Koninklijk Hasselts A Capellakoor zijn 70-jarig bestaan.

Sinds 1993 dirigeert Isabella Bikkembergs het koor met deskundige en gedreven inzet.

Getuige hiervan het gevarieerde repertorium religieuze muziek van ondermeer J.S. Bach, C. Franck, H. Purcell, J. Pachelbel, Ch. V. Stanford, Ch. Gounod, K. Bikkembergs, J. De Haan, J. Ireland, K. Nystedt. Het repertorium profane muziek van componisten als J. Rutter, A. L. Webber, L. Bernstein, S. Van Steenberge, Th. Jennings, M. Lauridsen en vele anderen, worden 4- of meerstemmig uitgevoerd voor enthousiaste toehoorders.

Een 40-tal vrijwillige niet-professionele zangers en zangeressen repeteren wekelijks onder de leiding van hun dirigente Isabella Bikkembergs. Naast het instuderen van het profane en religieuze repertorium worden regelmatig ademhalings- en stemoefeningen georganiseerd met de hulp van externe deskundigen.