Gegevensregister

Gegevens over leden
Waarvoor hou je gegevens bij?
 • Ledenadministratie via Koor en stem
 • Ledenverzekering Via Koor en stem
 • Communicatie met de leden:
  • Bezorgen digitale nieuwsbrief
  • Bezorgen uitnodigingen
  • Bezorgen ledenvoordelen
Wat is de rechtsgrond?
 • Onderlinge toestemming (gekoppeld aan lidmaatschap)
 • Gerechtvaardigd belang
Welke gegevens hou je bij?
 • Naam en voornaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Contactgegevens (telefoon, gsm, mailadres)
Waar hou je de gegevens bij?
 • Koor en stem, de online database van Koor en stem vzw
Wat doe je met de gegevens?
 • Registreren
 • Raadplegen
Hoelang bewaar je de gegevens?
 • Tot na stopzetten van het lidmaatschap
Hoe zijn de gegevens beveiligd?
 • Enkel de ledenadministrator met log-in en webmaster Koor en Stem kan in het ledenprogramma werken dat beveiligd is met een paswoord.