Privacyverklaring derden

Wie wordt bedoeld met derden?

  • Oud-koorleden ( zonder lidmaatschap)
  • Ereleden
  • VIP’s
  • Vrijwilligers tijdens activiteiten
  • Geïnteresseerde muziekliefhebbers tijdens kooroptredens, uitstappen en andere activiteiten
  • Mogelijke leveranciers

Welke gegevens worden verwerkt?

Enkel die gegevens die deze personen bezorgden aan het KHACK vzw. Meestal betreft het naam, adres en contactgegevens.

Waarom worden deze gegevens verzameld?

Om betrokken personen uit te nodigen, te contacteren voor de kooractiviteiten

Waar en wie verwerkt deze gegevens?

Deze voormelde gegevens worden in een bestand bewaard en geordend op de persoonlijke computer van de ledenadministrator, dhr. Rik Bloemen

Deze gegevens worden bewaard tot het ( al dan niet bekend) overlijden van de betrokkenen, of tot zij zelf aangeven niet meer in het bestand wensen opgenomen te zijn.

Deze gegevens zijn beveiligd door het persoonlijke wachtwoord van de ledenadministrator.

Inkijken en/of verbeteren?

Ieder heeft het recht zijn persoonlijke gegevens in te kijken, desgevallend te verbeteren. Dat kan door een mail te sturen aan de ledenadministrator van vzw KHACK, rik.bloemen@skynet.be

 

Het Koninklijk Hasselts A Capellakoor vzw, afgekort KHACK vzw, verklaart hierbij de Europese verordening 2016/679 rond de bescherming van de persoonsgegevens na te leven.